INOVACE je český odborný časopis zaměřený na bezpečnost při práci, požární ochranu, ochranu zdraví a životního prostředí, v loňském roce vyšel už její 25. ročník.  INOVACE seznamuje čtenáře v ČR i na Slovensku s nejnovějšími výrobky a technologiemi českých a zahraničních firem, vedle toho přináší odborné články zaměstnanců výzkumných ústavů, vysokých škol, ministerstev a úřadů. Oblíbená rubrika Přehled trhu umožňuje srovnání výrobků různých producentů podle daných kritérií.

Pravidelná příloha 'Zpravodaj Státního úřadu inspekce práce' informuje o nových nařízeních, předpisech a nových EU-normách v ČR. Některé aktuální články z časopisu Inovace najdete díky vzájemnému prolinkování i na internetových stránkách Výzkumného ústavu BP: www.bozp-info.cz.

Dlouhodobě spolupracujeme např. s firmou: 3M, Ansell, Baťa, DuPont, EverGlow, Gore, Kimberly-Clark, Mapa, Mewa, MSA, Narda, Oldham, Prabos, Trio, Uvex a další...INOVACE je pravidelně vystavována na veletrzích v ČR a SR, i na výstavách a veletrzích s obdobnou tematikou v zahraničí.

Naši čtenáři: především bezpečnostní a zdravotní personál, podnikový management, vedoucí obchodních oddělení, pracovníci centrálních úřadů a institucí, zabývajících se BP a ochranou životního prostředí v České republice i na Slovensku. Inovaci abonují inspektoráty bezpečnosti práce, bezpečnostní technici, hygienici, hasičské sbory a ekologická oddělení větších průmyslových podniků.

V důsledku ekonomických a politických změn v minulém roce jsme pokračovali pouze v internetové formě. Na základě přání mnohých čtenářů i zákazníků však plánujeme další tištěné vydání před veletrhem A+A.  Pro zveřejnění na našem webu uvítáme  informace o Vašich aktuálních produktech a službách ve formě textu a fotografií, banneru, prolinkování loga, videa, nebo klasické plošné reklamy. Bližší informace k podmínkám zveřejnění Vám na požádání rádi zašleme:  inovace.b@t-online.de

Dlouhodobě spolupracujeme s vědeckými instituty a organizacemi, i s řadou českých a zahraničních firem z oblasti BOZP.

K našim zákazníkům patří mezi jiným: